Vilkår for bruk av Hekleportalen

Les disse vilkårene for bruk nøye før du bruker dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet, signerer du ditt samtykke til disse bruksvilkårene. Ved å gå inn på og bla gjennom nettstedet, aksepterer du, uten begrensning eller kvalifikasjon, vilkårene for bruk og erkjenner at andre avtaler mellom deg og nettstedet erstattes og uten kraft eller virkning:

1. Betingelser for bruk av Hekleportalen og Hekleguri’s innhold 
Du kjøper tilgang til innholdet i den perioden du velger å være medlem. Hekleguri Design Mona Ellefsens produkter i Hekleportalen og Hekleguri (oppskrifter, videoveiledninger, kurs, all tekst) er beskyttet av opphavsrett. Dette er beregnet for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i Hekleportalen.no og Hekleguri.no på en måte som utgjør en krenkelse av mine rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Mona Ellefsen.

Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet.

Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider («Materiell til nedlasting») på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk i den private medlemsportalen.

Venner: Hvis du ønsker at dine venner skal få glede av Hekleportalens innhold, må hver enkelt kjøpe tilgang individuelt. Deling er stjeling.

3. Opphavsrett
Opphavsrett © tilhører Hekleguri Design Mona Ellefsen. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Hekleguri design Mona Ellefsens nettsteder: Hekleguri.no og Hekleportalen.no

3. Betaling
Betaling skjer kun via Bank-/kredittkort. Visa og MasterCard aksepteres via samarbeidspartner Stripe. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.
Mindreårige: Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

4. Angrefrist
Du har 7 dagers angrerett. Full refusjon forutsetter at du ikke har benyttet deg av tjenesten i denne 7 dages perioden. Dersom du velger å logge inn i kursportalen eller i facebook-gruppen før 7 dagers angrerett-perioden har utgått, vil du bli belastet for tjenesten du har rukket å motta, dersom du angrer. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten for forbrukere utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

5. Oppsigelse 
Medlemskap i Hekleportalen er et måndes-/årsmedlemsskap og kan sies opp når som helst. Ved oppsigelse løper tilgangen til medlemskapet ut tiden du har betalt for. Oppsigelse må skje inne på ditt medlemsområde i din profil.

Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du også i at Mona Ellefsen kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens deltakelse uten refusjon av innestående månedsavgift/årsavgift, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

6. Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Vi garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt Mona Ellefsen hekleguridesign@hekleguri.no

7. Ansvarsbegrensing 
Vi fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe tilgang til Hekleportalen aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelsen.

8. Avlysing og utsettelse
Mona Ellefsen forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurset som følge av årsaker som er utenfor vår kontroll. Ved avlysning på kursdeltakers initiativ vil kursavgiften bli refundert. Ved utsettelse fra SMTs initiativ vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

9. Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

10. Ikke offentlig sverting
I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredje part, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

11. Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

12. Tvisteløsning
Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

13. Varsel
Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

14. Force majeur
Er Mona Ellefsen forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Mona Ellefsen fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Mona Ellefsen refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for Hekleportalen.no og Hekleguri.no 

E-post: hekleguridesign@hekleguri.no

Navn: Mona Ellefsen

Adresse: Bergheimvegen 109, 5305 Florvåg

Org.nr: 897871602 

 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

Sist oppdatert 8. juni 2020

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.